Quyền lực, Người trong cuộc: Bắt buộc phải đọc!

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa các sản phẩm có thể cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn và các sản phẩm kém hiệu quả hơn để bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Đối với đánh giá của tôi, tôi đang xem xét các sản phẩm cho sức mạnh hơn. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: a) thụt rửa âm đạo, b) hạt hậu môn, c) máy rung âm vật, d) dương vật giả, e) dương vật giả và máy rung dương vật giả mới, f) máy rung cho nhiều loại cơ quan sinh dục và g) máy rung để quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Tôi cũng sẽ xem xét một số máy rung với một số phụ kiện khác nhau để quan hệ tình dục qua đường âm đạo và hậu môn (xem ở trên) và xem xét một số đồ chơi hậu môn để cho thấy hiệu quả của các loại máy rung khác nhau khi chơi hậu môn. Tôi không cố bán những sản phẩm này, nhưng thay vào đó tôi sẽ cho bạn ý tưởng về những sản phẩm nào tốt hơn cho bạn. Tôi sẽ sử dụng các sản phẩm mà tôi sử dụng cho bản thân và đã sử dụng trong thực tiễn cá nhân của tôi. Tôi cũng làm thử nghiệm và nghiên cứu của riêng tôi. Tôi chỉ cung cấp cho bạn thông tin tôi đã sử dụng. Bạn có thể đọc đánh giá về các sản phẩm tôi sẽ xem xét dưới đây. Tôi cũng có một số thông tin về các máy rung khác mà tôi đã xem xét, nhưng điều đó không thực sự áp dụng cho các sản phẩm tôi đang xem xét.

Máy rung đầu tiên tôi sẽ xem xét là một không thấm nước.

Những đánh giá gần đây

MenPower

Hilda Wolf

Ngày càng có nhiều người đam mê báo cáo về MenPower cũng như trải nghiệm cùng với ứng dụng của sản ...

Biomanix

Biomanix

Hilda Wolf

Biomanix hoạt động hoàn hảo để cải thiện tiềm năng và Biomanix cương cứng Biomanix thời gian dài, n...

ACE

ACE

Hilda Wolf

Bạn gần như có thể tin rằng ACE thực sự có kết quả. Ít nhất là giả thuyết được đưa ra nếu bạn thấy ...

ACE

Đánh giá phổ biến nhất của chúng tôi

ActiPotens

ActiPotens

Hilda Wolf

Nếu một cuộc trò chuyện là về việc tăng hiệu lực, bạn thường đọc một cái gì đó từ ActiPotens - lý d...

Saw Palmetto

Saw Palmetto

Hilda Wolf

Đối với sự cương cứng đáng tin cậy, Saw Palmetto rất có thể là giải pháp. Điều này cũng được thể hi...

Deeper

Hilda Wolf

Khi một cuộc trò chuyện là về tăng cường tiềm năng, Deeper liên quan đến chủ đề này không - tại sao...

Khuyến nghị của biên tập viên

Extenze

Extenze

Hilda Wolf

Extenze giúp hoàn hảo nếu bạn muốn tăng hiệu lực Extenze, tại sao vậy? Một cái nhìn về Extenze ngườ...

VigRX

VigRX

Hilda Wolf

Nếu chúng tôi tin tưởng vào nhiều đánh giá gần đây đã trở nên công khai, nhiều người đam mê sẽ có t...

Amarok

Hilda Wolf

Amarok hiện là một bí mật thực sự, nhưng sự phổ biến gần đây đã tăng lên như cháy rừng - ngày càng ...

Tổng quan về tất cả các đánh giá